Kreativ tours d.o.o.
turistička agencija/travel agency
Frane Petrića 2, Zagreb, Croatia

Radno vrijeme (working hours): pon–petak (Monday-Friday) 8-16h,  zatvoreno subota, nedjelja i praznik (closed on Saturdays, Sundays and holidays)
Voditelj poslova: Mihaela Kraljević, dir. prodaje
Direktorica agencije: Marija Perša
Email: incoming@kreativtours.hr , Tel. +385 1 4819 547, Fax: +385 75 801 135
OIB: 15813628599
ID code: HR-AB-01-080757329
MBS: 2743019
Temeljni kapital: 20.000 kn

Polica osiguranja od odgovornosti organizatora paket aranžmana i osiguranje jamčevine turističkih paket aranžmana br. 1500-173642612 uplaćena kod Allianz osiguranja.
Službenik za zaštitu osobnih podataka: Sukladno odredbi čl. 18.a st. 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka, službenikom za zaštitu osobnih podataka imenovana je gđa. Marija Perša, Frane Petrića 2,  Zagreb, Tel:+ 385 1 4819 547,  incoming@kreativtours.hr
Pohvale i prigovore nam možete poslati elektroničkim putem na mail adresu incoming@kreativtours.hr

Odgovor ćemo poslati najkasnije u roku od 3 radna dana.